LG 30.389

FAO 410


Vršidba
5

Branje
2

Silaža
3

Setva
20-21 cm

GLAVNE OSOBINE

 • Izražen potencijal rodnosti
  Hibrid za intenzivne uslove proizvodnje, zna veoma dobro da nagradi vaš trud i ulaganja.
 • Elastično stablo nešto više građe
  Ispoljava dobar stay green efekat. Položaj je ujednačen sa duboko usađenim zrnom.
 • Brzo otpuštanje vlage pred žetvu
  LG 30.389 prepoznaje kada se bliži kraj, komušina se rano otvara i brzo suši.

AGRONOMSKE OCENE

 • Potencijal prinosa
 • Otpuštanje vlage
 • Tolerancija na sušu
 • Adaptabilnost
 • Tolerancija na poleganje
 • Intenzivni uslovi proizvodnje
 • Ekstenivni uslovi proizvodnje